Fazujące 45°

Frez nasadzany HM i HSS do fazowania 45°

Frez nasadzany profilowy, typ 1201 z czterema ostrzami skrawającymi oraz jednostronnie skośną powierzchnią natarcia, przeznaczony do profesjonalnej obróbki drewna oraz materiałów drewnopochodnych, jak płyty wiórowe, MDF i inne. Frez zaprojektowany do załamywania krawędzi przedmiotów obrabianych.

Rodzaj obróbki: fazowanie krawędzi pod kątem 45°.

Przeznaczenie: drewno lite miękkie drewno twarde, drewno klejone, płyty wiórowe, MDF